Waaxens

klik op kleine foto voor vergroting

lokatie op de kaart                                                                                                                  op de terp ri noord

De terp dateert van ongeveer het begin van de jaartelling. Het hoogste punt ligt op 5,2m +NAP.
Het aantal boerderijen en woonhuizen en de ligging ervan, is eeuwenlang praktisch niet veranderd. Alle gebouwen zijn op of tegen de terp aan gelegen. In de 20e eeuw is de bebouwing iets uitgebreid.
De dorpsterp is tamelijk uitgestrekt en slechts voor een klein deel afgegraven. Er is geen markante indeling.
Rond 1860 is bij de aanleg van een weg tussen Dokkum en Holwerd de landweg ten zuiden van de kerk in het nieuwe tracé opgenomen. Rond 1960 werd een nieuwe verbinding tussen de al bestaande en de dorpskerk, over de terp, aangelegd.

Reacties zijn gesloten.