Tzum

locatie op de kaart                    ↑ op de voorstraat                    klik op kleine foto voor vergroting ↓

Tzum is een forse dorpsterp en dateert van plm 600vC. Hij heeft een diameter (gehad) van tenminste 350 m en is op het kerkterrein 4,5m hoog. Dit ligt ongeveer een meter hoger dan de weg en is voor een deel van een keermuur voorzien.
Rondom liggen een aantal buurtschappen en dorpjes, elk op een kleine terp.
De zuidkant is redelijk compact bebouwd, aan een paar straten die ongeveer parallel naar het gebied van de voormalige haven lopen. Daar kun je de terphelling nog goed zien.
Rond 1925 is de terp aan de noord- en zuidwestkant (ijsbaan) flink afgegraven. Aan de noordkant resteert een soort aflopend dijkje. De rest is steilkant.