Swichum

locatie op de kaart                      ↑  de terp vanuit het zuid-oosten                      klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

De terp is op een kwelderwal in een moerassige streek rond 400 vC ontstaan en bewoond geraakt. Hij is later regelmatig verhoogd en uitgebreid.
Eind 19e en begin van de 20e eeuw is de terp rond de kerk (in het westen) en de bebouwing (in het oosten) diep afgegraven. Er zijn nu twee ‘eilanden’ die verbonden zijn  door de doorgaande weg die over de terp loopt. Bij de kerk ligt het hoogste punt op ±  2,65m +NAP.
Een paar boerderijen staan nog herkenbaar op een stuk terprand. Dat geeft een aanduiding  van de oude terp-contour, diameter ruim 350 m..

Vondsten

Er zijn verschillende zaken gevonden. Daarvan zijn het meest opvallend een spiraalvormige armband van brons en een eveneens bronzen draagriem voor sleutels en klein gereedschap (een zgn chatelaine), voorzien van kettingen met bronzen hangers. Deze vondsten zijn gedateerd in de ijzertijd en moeten uit centraal Europa afkomstig zijn.
Verder werd een driehoekige kam gevonden uit eind 5e of begin 6e eeuw nC. Ook beschikt het Fries museum nu over een glis, een spinklosje en een klein potje afkomstig uit de terp.