Slappeterp

 

locatie op de kaart                  ↑ vanuit het zuidwesten                  klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

De terp ligt op de kwelderwal die loopt van noordoost Franeker naar de Hege Wier bij Menaldum en is mogelijk rond het begin van de jaartelling ontstaan.
Op de kruin van de terp staat de kerk, op plm 3,5m +NAP. Daaromheen staan enkele woningen / boerderijen. De terp Is aan de west- en oostkant een stuk afgegraven.

Vondsten

Fragmenten van waarschijnlijk Frankisch aardewerk.