Sexbierum

locatie op de kaart               ri noord, sinds 1960 (weer) een weg  ↑               klik op kleine foto voor vergroting  ↓

 

De terp werd in de 8e eeuw op dezelfde kwelderwal aangelegd als bijv. Pieterburum en Oosterburum. Tussen Sexbierum en Pieterburum lag toen een geul in de kwelder, vergelijk het huidige ‘restant’ ervan, de Sexbierumervaart.
Er is een niet-agrarische kern/bebouwing ontstaan in de buurt van de kerk, vergelijk nu het Tsjerkepaed, de Tsjerkebuorren en Aldebuorren (dit was de weg naar de vaart). Rond 1500 werd noord-zuid, door de terp een aansluiting op de vaart gegraven. Dit werd een doorgaande route, die eind 50er jaren in de vorige eeuw weer werd gedempt. Dat leverde de mooie brede weg door het dorp op én een ‘dip’ tussen de huidige twee hoogste punten van de terp. Het oostelijke ligt op plm 2,95 m, iets zuid-oost van de Sixtuskerk – je kunt duidelijk zien dat het Tsjerkepaed hier hoger ligt. Het westelijke ligt op plm 3,9 m in de zuid-oost hoek van het ‘Terp’-plein.
Aan de noordwestkant is de terp gedeeltelijk afgegraven.