Schraard

vanuit het zuidwesten

locatie op de kaart                                                       klik op foto voor vergroting

Schraard ligt op de zuidoever van een oude Marneslenk die oudtijds tussen Kimswerd en Pingjum in zee uitmondde.
De redelijk compacte bebouwing ligt waaiervormig in de meander van de Schraarder vaart en is aan de oostkant op het water georiënteerd. Het centrale punt ligt op de westelijke 3-sprong van de Dorpsstraat – Smidstraat. Het kerkterrein ligt op de zuid-westelijke terprand. Het noord-westelijke stuk is nog grotendeels open.
De ouderdom is niet bekend, maar de meeste terpen in dit gebied stammen uit de tijd van het begin van de jaartelling.  De plaats werd in 1270 voor het eerst in bronnen genoemd. De huidige kerk is uit de 2e helft van de 13e eeuw, maar toen zijn ook stenen gebruikt van een eerder gebouw en waarschijnlijk heeft er daarvoor nog een houten gebouw gestaan.
Rond de voorlaatste eeuwwisseling zijn aan de westkant stukken afgegraven. De hoogte van de terp bedraagt 1,6-1,7 m en de diameter noordoost-zuidwest plm 240 m.