Schingen

locatie op de kaart               ↑ aan de buorren ri noord                  klik op kleine foto voor vergroting ↓

De terp is omstreeks het begin van de jaartelling ontstaan. Misschien eerder, omdat er in de buurt vondsten uit de Romeinse tijd zijn gedaan, die aantonen dat het gebied toen al bewoond was.
Hij ligt op een oeverwal van een slenk in de vroegere Middelzee.
De terp is klein en laag (1,6m +NAP).