Reitsum

locatie op de kaart                            uit het zuiden ↑                                    klik op foto voor vergroting

De terp is enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling ontstaan, voor de Romeinse IJzertijd. Hij is altijd klein geweest, met weinig bebouwing. Het hoogste punt ligt op 4,4m +NAP. Het is één van de vier Vlieterpen.
De terp toont nauwelijks kenmerken van een terpdorp.
Rond 1900 zijn de onbebouwde delen sterk afgegraven.
De huidige doorgaande weg loopt duidelijk over de terp.