Oosterbeintum

 

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart

Algemeen

Uit opgravingen (1978) blijkt dat de terp op een in zuidwest-noordoost richting verlopende kwelderrug is opgeworpen. Tijdens onderzoek in 2011 bleek uit ploegkrassen van een eergetouw dat er rond 500 vC al akkerbouw was. Eerste bewoning vond plaats in de Midden IJzertijd (500-250vC).  Vanaf de Karolingische tijd werd de terp op het grafveld opgehoogd en gebruikt voor nederzettingsdoelen. Er werd aangenomen dat Oosterbeintum verlaten werd als gevolg van een grotere invloed van de zee. Het bestond toen nog uit een rij van boerderijterpjes langs een geul. Die overstroomden enkele keren per jaar bij stormvloed (blijkens kleilaagjes in de terp). Ook zijn sporen van een vroeg Middeleeuws dijkje gevonden. De terp is van 1914-1920 commercieel bijna helemaal afgegraven. Er resten alleen nog flanken.

Vondsten

Een (deel van een) grafveld uit de periode 375-725 nC met tenminste 25 crematies en 47 inhumaties, hiervan 8 in boomkisten. In een graf werd het skelet van een man gevonden, met vrouwelijke bijgaven: een kralensnoer en 2 fibulae. Er zijn scherven van rond 500 v.C en ook van Ruinen-Wommels aardewerk gevonden. Ook zijn resten van dieren gevonden uit de Late IJzertijd, Vroeg-, Midden- en Laat-Romeinse tijd (200 v.C. tot 400 nC), o.a. een paardengraf en 6 hondengraven. Verder werden messen, pincetten, gespen en diverse soorten/vormen van fibulae aangetroffen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.