Pingjum

locatie op de kaart                    toegang uit het oosten ↑                    klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

De terp is ontstaan op de zuidelijke oever van de Marneslenk, die (boven het huidige Sneek) in verbinding stond met de Middelzee. Hij is waarschijnlijk al van vóór het begin van de jaartelling, maar werd i.v.m. wateroverlast weer rond het begin van de jaartelling verlaten. Vanaf de 5e eeuw kwam er weer bewoning. De terp is meerdere keren verhoogd en werd voornamelijk agrarisch gebruikt.

Hij is in de 19e eeuw deels afgegraven. Er is een globaal-radiaire structuur te zien en straten naar/van de kerk zijn compact bebouwd en laten de terphelling zien. Rond het kerkhof loopt een kerkpad. Het hoogste punt ligt een goede 100 m west van de kerk, noord van Grote Buren. De hoogte daar: plm 3,5 m + NAP.

Vondsten

Een bronzen Mercurius beeldje uit de 2e of 3e eeuw nC, de Romeinse tijd.
Een glazen mannenfiguurtje (afbeelding van Odin?) van vóór het jaar 1000.
In 1868 werd bij het afgraven een schat van plm 680 zilveren munten gevonden, begraven tussen 900-911nC.
Een zilveren spiraal-armband en stukken van een andere, uit de 2e helft van de 9e eeuw.
Een groenig glas zonder voet, een zgn stortebeker, uit 8e eeuw, 11 cm hoog.