Pietersbierum

locatie op de kaart                     het dorp uit het zuidoosten  ↑                    klik op kleine foto voor vergroting  ↓

 

Het meest westelijke terpdorp van de reeks die in oostelijke richting op een kwelderwal ligt met o.a. Sexbierum en Oosterbierum.  De wal ligt dicht aan zee, dus de terpen zijn betrekkelijk  ‘jong’.
Het dorp leeft nauw verbonden met Sexbierum. De weg daarheen loopt nu merkbaar op, maar oudtijds lag er een geul in de kwelder die de dorpen scheidde.

Het dorp bestaat uit een rond een driesprong bebouwde terp met wat kleinere buurten en kerk met een verhoogd kerkhof er omheen. De grootste hoogte ligt op plm 4,3m + NAP.