Oosterlittens

locatie op de kaart               noordkant van it plein ↑                klik op kleine foto voor vergroting ↓

De site van Easterlittens geeft onder Geschiedenis aan:

‘Het dorp bestond ooit uit 5 terpen. Alle bewoning concentreerde zich op deze terpen, ter bescherming tegen het water.
De grootste terp werd rond 800 nC opgehoogd in verband met overstromingsgevaar. Die werd de kern van wat nu Easterlittens is. De nu nog bestaande buurtschappen Wieuwens, Langwert, Wammert en Skrins waren de andere bewoonde kleinere terpen.
Na de bedijkingen werden de boerderijen ook rond de terpen gebouwd, zodat in de 12e eeuw de kerk bovenop de grootste terp een plaats kreeg’.

Ook Oosterlittens is niet aan de afgravingsschop ontkomen, vergelijk de keermuren bij de kerk. Die staat nu op het terprestant van ongeveer 3,6m +NAP hoog. De doorgaande weg naar het noorden loopt over de terpvoet.