Oosterbeintum

locatie op de kaart                  ↑  restant noord-oost                   klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

De terp ligt op een zuidwest-noordoost liggende kwelderrug. Tijdens onderzoek in 2011 bleek uit ploegkrassen van een eergetouw dat er rond 500 vC al akkerbouw was. De eerste bewoning kwam in de periode van 500-250 vC (Midden IJzertijd).
Mogelijk werd de terp verlaten onder invloed van de zee. Toen lag er nog een rij huisterpen langs een geul die enkele keren per jaar, bij stormvloed, overstroomden.  Er zijn ook sporen van een vroeg Middeleeuws dijkje gevonden. In de loop van de 6e of 7e eeuw,  mogelijk ook pas later,  zijn de terpen samengevoegd. Na 800 is de terp nog behoorlijk verhoogd
De terp is van 1914-1920 heel fors commercieel afgegraven. Vanaf de weg die dwars door de afgraving loopt, is goed te zien dat men behoorlijk diep is gegaan.  Sommige plekken liggen nu rond 1,5 m -NAP.  Van oost naar west is de diameter ongeveer 550 meter en er staan twee boerderijen op de resten.

Vondsten

In ’88-’89 werd in het zuid-oostelijk deel van de terp (nu: zuid van een pad met sloot), een (deel van een) grafveld uit de periode 375-725 nC gevonden. Hierin werden tenminste 25 crematies en 47 inhumaties (8 in boomkisten) vastgesteld. In een graf werd het skelet van een man gevonden, met vrouwelijke bijgaven : een kralensnoer en 2 fibulae. Er zijn scherven van rond 500 v.C gevonden (ook van Ruinen-Wommels aardewerk), maar ook resten van dieren uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd (200 v.C. tot 400 nC), o.a. een paardengraf en 6 hondengraven. Verder werden messen, pincetten, gespen en diverse soorten/vormen van fibulae aangetroffen.
De afgebeelde  zaken zijn (o.a.) te zien in  het bezoekerscentrum Hegebeintum.