Minnertsga – cluster

locatie op de kaart                   vanuit z-w naar Minnertsga                   klik op kleine foto voor vergroting

het dorp

Het terpdorp ligt noordoostelijk op de kwelderwal Minnertsga – Tzummarum – Sexbierum. Een wat jongere terp: hij zou vanaf de 8e eeuw zijn opgebouwd. In die tijd lag hij dicht aan de westkust van de Middelzee. Nu is het een centrale plek in een cluster terpen op de oostkant van diezelfde wal en de ingedijkte Middelzee. De kerk staat zichtbaar hoger dan de doorgaande weg die oost-west over de terp gaat. Tegenover de kerk, in de Hege Buorren, is ook goed hoogteverschil waar te nemen in noord-zuid richting.

de cluster

Er zijn nu twee terpen te onderscheiden, oost van het dorps-centrum aan de Miedleane, allebei plm 2,3 m +NAP hoog en bebouwd.
Westelijk, aan de weg naar Tzummarum, liggen drie bulten. De eerste is te onderscheiden op een afstand van een 500m van de kerk, zuid van de Ferniawei, tussen de dorpsbebouwing en de Haitsmawei. De terp is niet bebouwd en is 2,6m +NAP hoog.
Een 500 m verder, naast de Beintenwei, ligt een onbebouwde terp en daar tegenover, aan de noordkant van de Tjessingawei een bebouwde terp met een hoogte van ruim 3m +NAP.
En ook elders in Minnertsga zijn terpen te vinden, bijv aan de Hoarnestreek.