Miedum

locatie op de kaart                    toegang ri oost  ↑                     klik op foto voor vergroting

Algemeen

Het dorp is op een terp ontstaan. De terp werd voor of in de middeleeuwen opgeworpen. Hij ligt, met nu nog een handjevol boerderijen en huizen, op een oeverwal in de terpenrij aan de oostkant van de Ee.
In de loop der tijden is hij bijna helemaal vergraven. Het restant(je) van het kerkterrein, met toren en daaromheen een kleine begraafplaats, ligt achter de Canterlanswei 6. Bij de toren is de grootste hoogte 1.35m. (De toren is 14m hoog en hangt 4,7 graden uit het lood: de scheefste toren van nederland.)

Vondsten

In 1962 is bij opgraving een woonstee aangetroffen van rond het begin van de jaartelling. Die plaats moet enkele eeuwen zijn gebruikt, maar toen zijn ondergeslibd.