Midlum – fr

locatie op de kaart          gouden solidi uit plm 455 – 535  ↑          klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

Rond het begin van de jaartelling vestigden zich de eerste bewoners van het latere Midlum op een kwelderwal; de nederzetting werd later verder opgehoogd.
De kerk staat op het restant van de terp. De grootste hoogte ligt daar op 4,85m +NAP. De terpstructuur is rechthoekig. Rondom het kerhof is de terp flink afgegraven, het meest en duidelijkst aan de westkant. De Harlingerstraatweg loopt over de terp.

Vondsten

In 1911 werd een zilverschat van een scandinavische ring en ruim 200 munten gevonden, die begraven moet zijn ca 900-911.
In 1925 kwam een schat van 15 gouden solidi tevoorschijn van tussen 450-538 nC .
In 1989 een (romeins?) bronzen bokje, 7,5cm groot.

In 2016 vonden opgravingen plaats, iets z-o van Midlum. Deze leverden veel sporen (sloten, kuilen, paalkuilen) en vondsten op: aardewerkscherven uit de middeleeuwen, maar ook uit de ijzer- en bronstijd; een fluitje van schapenbot, middeleeuwse munten en 15 bronzen fibulae. Ook vond men 7 skeletten uit de vroege middeleeuwen met grafgiften als bijv glazen kralen.