Marrum

locatie op de kaart                         aan de langebuorren  ↑                    klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

Het terpdorp is een paar eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderrug ontstaan. Het is vrij uitgestrekt, heeft een ruime kruin en is op de meeste plaatsen compact bebouwd. De huidige blok-achtige vorm stamt uit de 11e eeuw.
De oude terp – die niet afgegraven is – ligt binnen de bewaard gebleven ringweg. Die loopt over de terp en niet om de voet heen. Ook het pad om het kerkterrein is nog aanwezig.
De diameter van de ringweg bedraagt ruim 250m. Het hoogste punt ligt op het kerkterrein op plm 5,5m +NAP.

Vondsten

O.a. een van hout gedraaide schaal, de bodem van een romeinse bronzen zeef en een gouden munt uit de 7e eeuw.