Lollum

locatie op de kaart                    toegang west  ↑                    klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

De terp was bewoond van de ijzertijd (zeg: ongeveer vanaf 500 vC) tot ver in de middeleeuwen. De terp ligt aan de ‘buitendijkse kant’, west, op 1,5 km van de Slagtedijk.
Na afgraving in de 19e eeuw resteert tegenwoordig nog een deel, ongeveer in de vorm van een 8. Hierop vormt het kerkterrein, met als grootste hoogte ruim 3 m +NAP, de westkant. Rondom ligt een grindpad en is een keermuur aangebracht. Op de oostkant ligt de Schoolbuurt (ook hier zijn keermuurtjes te vinden). De Elshoutbuurt loopt hier als een min of meer ‘holle weg’ over het midden.

Vondsten

In de ondergrond van de afgraving zijn veel bewoningssporen gevonden.
Bij archeologische opgravingen in 2013 zijn o.a. gevonden: 16 fibulae, 2 munten en enkele stukken gordel- en paardenbeslag.