Lekkum

locatie op de kaart                               de terp uit zuidwest↑                                  klik op foto voor vergroting

Al voor de vroege middeleeuwen was er bewoning in het gebied. De terp ligt op een oeverwal van de Ee. Hij is nooit erg groot geweest en werd agrarisch gebuikt.
De terp is in de 2e helft van de 19e flink en diep (de huidige ijsbaan aan de noordkant) afgegraven. Eigenlijk resteren alleen nog de kruin, het kerkterrein en een bebouwd stuk aan de noord-oostkant.
De grootste hoogte meet plm 3,6 m+NAP.
Aan de zuidkant is vanaf de Tromp het beloop van de terp nog goed waar te nemen.