Kimswerd

locatie op de kaart                   doorkijk bij de Buren  ↑                   klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

Vondsten uit 600-400 vC geven aan dat er in die tijd al enige bewoning bij Kimswerd is geweest. Ook in de Romeinse tijd leefden hier mensen. De terp werd daarna waarschijnlijk verlaten, maar rond de 7de eeuw ontstond de permanentere bewoning.
Sindsdien moet relatief snel flinke sociale structuur en organisatie vorm hebben gekregen, want midden van de 11e eeuw kon de kerk al gebouwd worden met veel import-materialen. Hij is op een terp gebouwd, die max 2,2 m hoog is en al gauw werd opgenomen in een van de eerste bedijkingen hier.
Het dorp heeft zich niet allleen agrarisch, maar ook door handel en ambacht verder ontwikkeld. Zo zie je langs de vaart nog duidelijk een waterbuurt die met bebouwing op de vaart gericht is. Maar ook zie je bebouwing op de compacte dorpskom gericht. In het noorden ligt een buurtje met boerderijtjes/bedrijfjes en aan de oostkant staat een boerderij op en bij een paar nog omgrachte, voormalige borgterreinen.

Vondsten

Aardewerkresten uit 600-400 vC, fragmenten van Romeins aardewerk en een Romeins bronzen beeldje, zittende Mercurius