Jislum

klik op kleine foto voor vergroting

locatie op de kaart                                                                                         westelijke afgraving ↓                                                     

Algemeen

Radiaal terpdorp van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling, wordt soms als vlieterp gerekend.
De terp is nauwelijks nog waar te nemen: door de schaarse bebouwing rond 1910 werd hij grotendeels afgegraven.
Aan de perceelindeling kan het zuidoostelijk deel nog wel worden herkend en aan de noordkant is een steilkant te bespeuren. De doorgaande weg loopt over de terp met westelijk daarvan het afgegraven gedeelte.

Vondsten

Een ijzeren mes uit het begin van de jaartelling. Een grafveldje uit 450-700nC met 4 crematies en inhumaties.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.