Idaerd

locatie op kaart                            ↑ richting zuidwest                           klik op kleine foto voor vergroting

De kern van het dorp ligt nu om het terprestant, met kerk en kerkhof. De terp is aan de zuid- en vooral de westkant flink afgegraven, tot – 0,7m NAP. De terp is ± 1,9m hoog, maar hij lijkt daardoor hoger.
De doorgaande weg loopt er in een halve cirkel omheen. Een klein buurtje van een paar monumentale boerderijen en een groene ruimte liggen tegenover de kerk aan de oostkant.