Húns

locatie op de kaart                  zuidwesthoek terprestant  ↑                  klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

Het restant van een kleinere terp met daarop het kerkje, kerkhof en pastorie. Ten noorden en zuiden hiervan sterk afgegraven. Het restant meet ongeveer 50 x 38m. De grootste hoogte meet 3,25 +NAP.
De meeste bebouwing ligt in carré-vorm (stuk rondweg?) rond de zuidelijke afgraving die als kaats-, sport- en speelveld dient. Die bebouwing is vrij dicht met een paar kleinere boerderijen ertussen.

Vondst

Een germaans dierfiguurtje van aardewerk.