Hogebeintum

Locatie op de kaart                  noordelijke terprest  ↑                  klik op kleine foto’s voor vergroting ↓

Algemeen

Een terp van voor de Romeinse ijzertijd, bewoond vanaf 600vC. Hij is erg hoog, de hoogste terp in Nederland:  8,80m.  Voor de afgraving bedroeg de oppervlakte plm 9,5 ha bij een  doorsnee van plm 300 m. De ringweg op de voet van de terp vormt vrijwel een cirkel, de zuidelijke helft verkeersweg en de noordelijke helft landweg.
Afgezien van het restant met het kerkterrein, 3 huizen en drie kerkpaden, is de terp afgegraven. Aan de oostkant is in beton een stuk afgraving in beeld gehouden.
De verdere bebouwing ligt aan de buitenzijde van de ringweg – maar nog wel op de terp. De radiale structuur is buiten het terpterrein nog voor een stuk in de kavelsloten herkenbaar.

-behalve de gouden ring, zijn alle afgebeelde vondsten te zien in het nieuwe bezoekerscentrum in Hogebeintum-

Vondsten

Een gouden spang (7e eeuw, Fries?) met bijliggende kralen en ringen; gouden ringvormige en schijfvormige fibula van Angelsaksische type, bronzen halsringen (1e eeuw),  Saksische benen haarkammen (5e eeuw), een figuurtje van gebakken aarde,  benen haarnaald (6-7e eeuw), fragment van geometrisch versierd aardewerk met witte vulling, Merovingsche lijkurnen, huispotten en ander Karolingisch vaatwerk (9e eeuw), Angelsaksische brandurnen, wat Saksisch vaatwerk.
Van 1904 – 1907 werd een groot grafveld blootgelegd dat van 375-725nC gebruikt werd, met 136 crematies en inhumaties, oa in een boomkist uit de 5-6e eeuw.