Hogebeintum

Locatie op de kaart                  noordelijke terprest  ↑                  klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Terp van voor de Romeinse ijzertijd; bewoond vanaf 600vC, 8,80 m hoog, oppervlakte voor de afgraving plm 9,5 ha, doorsnee plm 300 m. De ringweg op de voet van de terp vormt vrijwel een cirkel, de zuidelijke helft verkeersweg en de noordelijke helft landweg.
Afgezien van de kerk met kerkhof, een beperkte bebouwing en drie kerkpaden, is de terp afgegraven. (Aan de oostkant is in beton een stuk afgraving in beeld gehouden).
De verdere bebouwing ligt aan de buitenzijde van de ringweg en de radiale structuur is buiten het terpterrein nog voor een stuk in de kavelsloten herkenbaar.

Vondsten

Van 1904 – 1907 werd een groot grafveld gevonden dat van 375-725nC gebruikt werd, met 136 crematies en inhumaties, oa in een boomkist uit de 5-6e eeuw. Een gouden spang (7e eeuw, Fries?) met bijliggende kralen en ringen; gouden ringvormige en schijfvormige fibula van Angelsaksische type, bronzen halsringen (1e eeuw),  Saksische benen haarkammen (5e eeuw), een figuurtje van gebakken aarde,  benen haarnaald (6-7e eeuw), fragment van geometrisch versierd aardewerk met witte vulling, Merovingsche lijkurnen, huispotten en ander Karolingisch vaatwerk (9e eeuw), Angelsaksische brandurnen, wat Saksisch vaatwerk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.