Hitzum

locatie op de kaart                         de oostkant ↑                        klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Vanaf de midden ijzertijd is men de kwelderwallen hier gaan ophogen. De eerste bewoning zou rond het begin van de jaartelling hebben plaatsgevonden. Het gedeelte in het noordoosten, de Noorderbuurt, is het oudst.
De terp moet ongeveer 400m diameter hebben (gehad). De doorgaande weg loopt van oost naar west over de terp. Het hoogste punt ligt op plm 3m +NAP op het kerkterrein, dat gemiddeld een 1,5m hoger is dan de onmiddellijke omgeving.
Rond de vorige eeuwwisseling is er veel afgegraven, steilkanten zijn op verschillende plaatsen goed herkenbaar. Rondom de terp liggen diverse kleinere buurtschappen, oorspronklijk ook kleinere terpen.

Vondsten

Een gouden Noorse bracteaat (6e eeuw)) met runen-opschrift, een bronzen mantelspeld, een ijzeren speerpunt, Germaans aardewerk en een Romeins bronzen masker; wat stenen voorwerpen en Frankische kralen.