Herbaijum

locatie op de kaart                         ↑ richting zuidoost                         klik op kleine foto voor vergroting ↓

De terp heeft zijn oorsprong in de Romeinse tijd. Hij is ongeveer ovaal van vorm en strekt zich (noord-zuid) uit van tenminste het noordelijke stuk Siccamastraat tot een stukje over de Rijksweg in het zuiden. De Rijksweg loopt dus over de terp.
Hier en daar zijn relatief forse stukken afgegraven, vooral de noordoosthoek.
Het hoogste punt ligt bij de kerk op plm 3,7 m +NAP.
In het oosten ligt een boerderijcomplex op de terprand (in vroeger tijden: een state) en in het zuiden en oosten staan een paar forse woningen direct tegen het kerkterrein. Het kerkterrein wordt begrensd door een grindpad dat op 4 plaatsen van buiten toegang heeft.