Hijum

klik op kleine foto voor vergroting

locatie op de kaart                                                             de kruin →

De terp is in de Vroege Middeleeuwen ontstaan op een kwelderwal bij de monding van de Boarn. In de 11e eeuw is hij opgenomen in de vroegste bedijking,  terug te vinden in de huidige Lege Hearewei en de Hijumerweg. Daardoor kwam de terp helemaal binnendijks te liggen.
Op het kerkhof en wat randen na, is rond 1900 de terp afgegraven. Het hoogste punt ligt op ruim 4,6m +NAP.