Hantum

Locatie op de kaart                                       ↑  het talud aan de westkant                          klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

Het terpdorp is een paar eeuwen voor het begin van de jaartelling ontstaan en is geleidelijk flink opgehoogd. De kruin ligt nu op plm 5,25m + NAP. De kerk ligt eigenlijk naast de bebouwing op de vrij forse terp. Enkele steegjes in de buurtjes bij de kerk tonen tonen nog een karakteristieke compacte bebouwing. Het dorp is voornamelijk niet-agrarisch.
Rond 1900 is ten zuiden van de kerk veel afgegraven. Dit accentueert de ligging van kerk en kerkhof buiten het oorspronkelijke centrum.

Vondsten

Een benen plaatje met opschrift in runen, vermoedelijk uit de VIIIe eeuw nChr.