Goutum

locatie op de kaart                         ↑ noordelijke opgang                         klik op kleine foto voor vergroting  ↓

De terp is rond het begin van de jaartelling ontstaan op een noord-zuid lopende kwelderwal. Daarop lagen ook andere terpen, bijv. Techum (ri zuid) en een terp(je) aan de noordkant van de kerk, waarvan nog een heel klein heuveltje rest.
Rond 1900 is de terp zo fors afgegraven, dat naderhand enkele percelen opnieuw moesten worden opgehoogd. Niettemin zijn de noordoost- en zuidwest- kwadranten praktisch helemaal weg.
Bij de Buorren kun je je voor een deel het beloop van een ringweg voorstellen. Een kleine ring loopt om de kerk en het kerkhof.
Het hoogste punt ligt plm 3,5 m+ NAP.