Genum

klik op kleine foto voor vergroting

locatie op de kaart                                                                                         de terp vanuit zuid-oost ↓

Een vlieterp van voor de Romeinse Ijzertijd.
Het dorp heeft bestaan uit een kerk, enkele boerderijen en wat woonhuizen.
Door de schaarse bebouwing is de terp rond 1900 voor een groot deel afgegraven.
Een deel van de ringweg is van ten noorden naar ten oosten van de kerk nog aanwezig. De daarop aangesloten landweg en aangrenzende verkaveling laten nog iets van de radiale structuur zien. De doorgaande weg is over de terp gelegd.
Hij is 5,6 m hoog.