Foudgum

locatie op de kaart                  uit het noorden ↑                 klik op  foto voor vergroting

 

Foudgum stamt van het begin van de jaartelling.
Aan de voet van de terp ligt de ringweg met een regelmatig cirkel vormig beloop. De 5,7 m hoge kruin met de kerk daarop, vormt het middelpunt. Nu lopen er nog drie kerkpaden vandaan.
De terp was weinig bebouwd. In 1896 werden delen afgegraven.
De aanleg rond 1960 van een nieuw wegtracée over de terp verbrak de historische eenheid en kostte ook een kerkpad. Sindsdien zijn ook weer afgegraven delen opgevuld.