Ferwert

klik op kleine foto voor vergroting ↑

Locatie op de kaart                                                                                                                                        het vrijhof ri noordwest ↓

Algemeen

Een terp van (of van voor?) het begin van de jaartelling, op een kwelderrug. Hij werd aan het eind van de 8e eeuw voor het eerst vermeld.  Aan de noordkant is in 11e eeuw een zeedijk gebouwd en aangesloten op de terp. De dijk is niet meer herkenbaar – misschien het tracé van de weg Marum – Blija? De Hoofdstraat loopt over de terp en ligt in het midden 2m hoger dan bij de voet. De radiale structuur van de terp is nog in het beloop van enkele straatjes te herkennen evenals in de oostelijke en westelijke begrenzing van het Vrijhof. Het kerkterrein ligt helemaal binnen een ring. De terp is aan de noord(west) kant flink gegraven en is max 6,6m hoog.

Vondsten

Op verschillende vindplaatsen in of bij Ferwert werden diverse zaken uit diverse perioden gevonden:
een geribd-glazen armband (1-2e eeuw), een spits- of stortebeker (zie afb.); bronzen Mars- of Minervabeeldje; hutkommen en haarden uit de vroege Middeleeuwen; een grafveld uit 400-700nC met crematies en inhumaties; ijzeren zwaard, z.g. ‘Saks’ (5e eeuw); 2 bronzen ringgespen (5e eeuw),  benen kam (5e eeuw) met foedraal, aardewerk kom met christelijke emblemen (5e eeuw), Angelsaksische vensterurn, 2 bronzen sierschijven en een broche (7e eeuw), Merovingisch gouden muntje, laat-Merovingisch aardewerk,  een eiken doopvont (11-12e eeuw?), een Kaurischelp, knipschaar en gouden ring (12e eeuw?).