Ee

klik op kleine foto voor vergroting

locatie op kaart                                                                                                                                                                           op de kruin ↓

De terp is enkele eeuwen voor het  begin van de jaartelling ontstaan op een kwelderwal.
Hij is nog steeds over de gehele oppervlakte bebouwd en intact. Vandaar ook dat hij niet is afgegraven en dat er geen of weinig vondsten zijn!
De terp is ovaal van vorm,  noordwest-zuidoost gesitueerd, 250x160m groot en 4,9m hoog.
Rond het centraal op de terp gelegen kerk- en kerkhofterrein loopt de ‘bovenste’ ringweg, de omgong. Op elk van de zijden van het kerkhofterrein komt een haaks daarop gelegen toegangspad uit.
De bebouwing is bijna helemaal op de radialen gericht, niet op de ringweg.
Er is een tweede ringweg aan de voet van de terp.

Een schaars voorbeeld van een groot terpdorp waar nog verscheidene boerderijen in de dorpskom aanwezig zijn!

Reacties zijn gesloten.