Ee

klik op kleine foto voor vergroting

locatie op kaart                                                                                                                                                                           op de kruin ↓

Is enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling gesticht op de zuidoostkant van een kwelderwal, iets ten noorden van een zeearm, het latere Dokkumerdiep. Op deze wal liggen ook Jouswier en Metslawier.
In latere tijden werd de plaats verder opgehoogd tegen het stijgende water, tot de terp die hij nu is.
Aan de noordoost kant lag vroeger een haven.
Het was een ruime, sterk agrarisch georiënteerde dorpsterp. Later is de verdichting rond de kerk tot stand gekomen en werden in de directe omgeving boerderijen gebouwd.
Een schaars voorbeeld van een groot terpdorp waar nog verscheidene boerderijen in de dorpskom aanwezig zijn!