Eagum


locatie op kaart                         ↑ westhoek                          klik op kleine foto voor vergroting

De ouderdom of oorsprong van de terp/het dorpje is niet bekend. Mogelijk was er oorspronkelijk een link (visserij bijv.) met de ligging van de terp ten zuiden van het in 1634 drooggemalen Groote Wargastermeer.
De toren van de in 1776 afgebroken kerk en het kerkhof vormen het restant van 35m in het vierkant van de daaromheen afgegraven terp. De hoogte ervan is
1,8m +NAP.
Rondom ligt een handvol boerderijen.