Dongjum – cluster

locatie op de kaart                     links terpresten, rechts vm station                     klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

‘Dongjum’ betreft een aantal (atlas Halbertsma: 7) kleinere, lagere terpen of terprestanten, die west van het dorp, aan de noordkant van de Hovensreed liggen. Deze cluster ligt op de kwelderwal Berlikum – Dongjum – Wijnaldum, die rond 150 nC bewoond is geraakt.
Gelet op bodemvondsten, hebben hier al in in de romeinse tijd mensen gewoond, maar is het gebied vanaf het eind van de romeinse tijd tot in de 5e eeuw niet meer bewoond geweest.
De grootste, meeste oostelijke terp (2,1m +NAP), is noord-zuid doorgraven t.b.v de voormalige spoorlijn (tegenover het stationnetje, huisnr 1). De noord-west en de zuid-oost kwadrant ervan zijn afgegraven (de laatste is ’s winters ijsbaan).
De tweede terp is aan de zuidkant bebouwd met een boerderij, de volgende terpen liggen verder naar het westen. Sommige zijn noord-zuid  met een sloot doorgraven. De Hovensreed volgt het verloop ervan aan de zuidkant.

Vondsten

Tijdens graafwerkzaamheden in 1911 is een bronzen beeldje gevonden.
Bij opgravingen in ’98 zijn resten van een (landaanwinnings-?) dijkje aangetroffen van voor de bewoning.
Ook een vroeg-Romeins bronzen voet van een bekken of kan en een wit-benen haarnaald (9e eeuws) behoren tot de vondsten.
Afgebeeld zijn een bronzen opvouwbare balans (9e-13e eeuw), met schaaltjes uit ierland en een kussenvormige mantelspeld van email cloisonné uit de 9e-10e eeuw, ook in Dongjum gevonden.