Dokkum

klik op kleine foto voor vergroting

Markt, ri n-o  ↓

Locatie op de kaart

 

Algemeen

Dokkum-centrum ligt in feite op 2 terpen:

1: Hoogstraat-Bargemark. Huidige hoogte: 6-6,5m +NAP. De vroegste bewoningskern, aan een zeearm (Groot- en Kleindiep), met kreken in de buurt: verkeer te water. Archeologisch onderzoek tot dusver geeft aan dat de westflank ervan, aan de Koningstraat, in fasen is uitgebreid. Voor het eerst eind XIIe eeuw nC. Op zijn vroegst rond 1450 werden de lange erven vanaf de Hoogstraat in de lengte gesplitst waardoor de Koningstraat kon ontstaan.

2: Noord van 1, de huidige Markt. Hoogte 5,5-6m +NAP. In één keer met drie tot vier meter kwelderzoden opgehoogd ten behoeve van de bouw van een gedachteniskerk aan de moord  op Bonifatius op die plek, dus na 754 nC.

Vondsten

Ad 1: In deze terp zijn op beperkte schaal opgravingen verricht, niet diepergaand dan lagen tot de XIIIe eeuw nC.. Onder andere werden gevonden een 60-tal scherven, voornamelijk van bolpotten uit de XIIe en XIVe eeuw nC. Verder 2 gespen, een gespbroche en een sleutel.

Ad 2: Romeinse munten, een karolingisch spinschijfje. Een grafveld uit 500-700nC, met 35 crematies en inhumaties en ook een paardegraf. Diverse stukken textiel.