Deinum

locatie op de kaart                   ↑  de westelijke steilkant                    ↓ klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

De terp ligt op een kwelderrug, west van de voormalige Middelzee. Hij stamt van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling.
De kerk en een deel van de bebouwing staan op terprestanten. De grootste hoogte ligt op plm. 5,5m +NAP. Ondanks de forse afgraving in het westelijk deel, is de radiale structuur bewaard gebleven. Dat is goed te ervaren vanaf de resterende rondweg in de bebouwing, de St Janswei.

Vondsten

Fragmenten van Germaans en Saksisch aardewerk en een aardewerken weefgewicht van vóór het jaar 1000 (zie afb.).