Britsum

locatie op de kaart                     kerkterrein uit zuidwest ↑                               klik op foto voor vergroting

Algemeen

Is in de vroege Middeleeuwen ontstaan op een kwelderwal ten oosten van de Boornestroom / Middelzee. Het terprestant ligt ongeveer 1200m oost van de N357, die ongeveer het tracé volgt van de oude zeedijk.
De terp heeft oorspronkelijk een radiale structuur, maar na forse afgravingen (rond 1900), vooal aan de west- en de oostkant, is die lastig nog te herkennen. De wat oudere bebouwing noord van de kerk doet er nog aan denken (Buorren, Lytse Dyk, Efter de Wal). Vanaf Efter de Wal krijg je nog een indruk van de oude terp in zijn omgeving.
De maximum hoogte ligt op plm 5m bij de kerk.

Vondsten

Bij de afgraving van deze terp in 1907 zijn delen van het skelet van een oeros met (beschadigde) kop gevonden, gedateerd tussen 250 en 400 jaar na Christus. Vlakbij die vondst is daarna nog het skelet van een man aangetroffen.
Ook werden een taxus-houten staafje met runen-inscriptie uit de 6e eeuw (zie afb.) gevonden, een alsengemme en houten scheepsresten uit de 7e eeuw.