Bornwird

locatie op de kaart                 het restant uit het zuidoosten ↑            klik op foto voor vergroting

Algemeen

Bornwird stamt van het begin van de jaartelling.
Er ligt nog een relatief hoog terprestant van ongeveer 50x65m, bebouwd met de kerk, voormalige pastorie en een loods.
Het merendeel van de terp, die altijd spaarzaam bebouwd was, is afgegraven.
De opgang naar de kerk uit het westen, in combinatie met een nog flink stuk aanwezige ringweg, geeft een indruk van de oorpspronkelijke proporties van de terp. Noord-zuid is de vroegere diameter van 340m herkenbaar. Vóór de afgraving was het een uitgestrekte terp.
De boerderijen op de vroegere rand liggen nog wat hoger. Die aan de noordkant bijv. op ruim 2 m. De hoogte van het restant bij de kerk is 4,8m +NAP.

Vondsten

Een paar vroege brandurnen.