Blija

locatie op de kaart                  ↑ het dorp vanuit het zuidoosten                  klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

De terp met daarop kerk en kerkhof, ontstond volgens een bron enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling. Volgens een andere bron stamt hij uit de vroege Middeleeuwen.
Gelet op de bebouwing rond de kerk lijkt een bovenste ringweg aanwezig te zijn. Verder is er geen (radiale) structuur te onderscheiden. Het hoogste punt ligt op plm 3.35m+NAP.

Vondsten

Diverse zaken, bijvoorbeeld een Mercuriusbeeldje, bronzen mantelspeld, een houten lepeltje, een vroeg-Romeins lampje van gebakken aarde, beker van glanzende terra nigra met stempel ‘Boudilufi’. Verder nog wat Fries en Karolingisch aardewerk. Ook werd een kootbeentje van een rund gevonden waar runentekens in zijn gekerfd (zie afb), uit de 8-9e eeuw.

Reacties zijn gesloten.