Berlikum

locatie op de kaart                  ↑ vanuit het noordwesten                   klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Ontstaan aan het begin van de jaartelling als terpdorp aan de  monding van de Riedstroom, destijds een slenk uit de middelzee. De vroegere zeewaartse flank van de kwelderwal ligt nu aan het riviertje het Berlikumerwijd.
Het dorp – samengetrokken met Tutgum – heeft een langwerpige structuur, kenmerk van een handelsnederzetting. De lange Buorren is dicht en gevarieerd bebouwd, met hier en daar een ‘afsteker’ zoals de Pijp.
Het hoogste punt ligt aan de oostkant: 4,2m +NAP.

Vondsten

Onder de terp van Berlikum zijn resten van de oorspronkelijke niet-opgehoogde woonplaats gevonden (sporen uit 600-500 vC).