Beetgum

 

locatie op  de kaart                           ↑  de buorren op                            klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

De terp is rond het begin van de jaartelling ontstaan als meest oostelijke vestiging op een kwelderwal die in die tijd bewoond ging worden. De terp lag pal west van de toenmalige Boorne.
Een behoorlijk grote en vooral ook hoge terp: de lengte van de Buorren over de terp is een kleine 400 m en de kruin bij de kerk ligt op 6,4m +NAP.
Bij de kerk komen vijf wegen samen. Dat wekt de suggestie van een radiaire terp, maar aan de noordkant zou alleen het voormalig tramwegtracé als stuk rondweg te interpreteren zijn (?).

Vondsten

In en in de buurt van de terp zijn uiteenlopende vondsten gedaan. Bijv. vroeg Fries vaatwerk, met kartelrand en zonder oren; een Romeinse geloftesteen van ± 100 nC, wat ijzeren en bronzen voorwerpen, lijkurnen uit  de 5e en 6e eeuw en een eiken voorwerp (een hamer?).
In de Bessebuorren werd een grafveld ontdekt, dat van 400-700nC werd gebruikt, met 33 crematies en 15 inhumaties.