Arum

locatie op de kaart                    vanuit het noordwesten  ↑                    klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

Arum werd waarschijnlijk al vóór het begin van de jaartelling aangelegd op een kwelderwal, noord van de Marne. De terp is verschillende keren opgehoogd.
De terp heeft een redelijke omvang, maar door het (vlakke) verloop vanaf het betrekkelijk lage hoogste punt (2,6m + NAP), valt het niet zo op.
Er wordt wel aangenomen dat Arum in feite ontstaan is in Baarderburen (± 1km oostelijk), op grond van de vondst daar van het skelet van een kind, dat ongeveer 100vC begraven moet zijn.

Vondsten

Vroeg ‘Fries’, kartelrandig vaatwerk zonder oren; een bronzen oorhanger (van rond begin jaartelling); een gouden broche met bracteaat (van ± 600) en een zwaardvormig taxus-houten voorwerpje met runen-opschrift (van ± 600).