Anjum, omgeving

Abbewier, richting oost ↑

  klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Ten (zuid-)oosten van het dorp Anjum liggen diverse terpen. Op locatie op de kaart staan de ondergenoemde terpen, buurtschappen en dorpjes aangegeven. Als je dat gebied doorkruist, zie je links en rechts verspreid aardig wat hogere en lagere, bebouwde en onbebouwde bulten in het veld. Lastig om die allemaal met een naam aan te duiden, want bij de aanleg ervan is nooit met de huidige topografie rekening gehouden.

Abbewier

Zo’n 1,5 km oost van de dorpsterp Anjum ligt Abbewier of Jewier, op zijn Fries. Hier is aardig wat bebouwing van de terp verdwenen, die staat er nu omheen. Het is oorspronkelijk een terpen-trits uit de 13e – 16e eeuw en is nog plm 2,4m hoog.

Stiem  geen bijschriften

De terpweg uit Abbewier naar het zuiden voert door een verzameling verspreid gelegen lagere huisterpen. Dit gebied heet Stiem. Er is nergens een plaatsnaambord of zo van te vinden.

Teerd

Weer iets naar het westen vinden we Teerd of Teard. De terp stamt uit de middeleeuwen, hij is nog ongeveer 2,5m hoog en ook hier staat de meeste bebouwing naast de terp.

Bij Ezumazijl geen bijschriften

Iets west van Ezumazijl ligt ook een aantal kleinere terpen, variërend in omvang, grootte en met maximale hoogte van 1,85m.