Aalsum – fr

Locatie op de kaart           ↑  rondweg aan de oostkant                ↓ klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

Een terp uit de 5e-8e  eeuw.  De kerk staat op de ruim vijf meter hoge kruin van de terp. Enkele huizen en boerderijen liggen op de voet ervan daaromheen. Rond 1880 is er veel afgegraven. Het verloop van het kerkpad, de ringweg en aansluitende ringvaart geven aan dat de terp omvangrijk is geweest met een oppervlak van van ongeveer 4 ha en een diameter van ongeveer 350 meter.

Vondsten

Onder andere Germaans, Saksisch en Karolingisch aardewerk, diverse benen en houten voorwerpen – bijv. een weefzwaard. Verder barnstenen kralen en 27 Karolingische denariën, gouden en bronzen ringen en  een disc-on-bow fibula (incompleet) uit de vroege 7e eeuw.