Cornwerd

uit het zuiden

locatie op de kaart                                                                  klik op foto voor vergroting

Algemeen

Tegenwoordig ligt vrij dicht achter de vm Zuiderzeedijk bij de Houwster Hoek de terp van Cornwerd. Hij ligt op een relatief hoge oeverwal met zandige grond die het meest geschikt is als bouwland. De ouderdom van de terp is niet bekend. Bekend is wel dat de meeste terpen in de buurt dateren uit de tijd van het begin van de jaartelling. De blokvormige verkaveling is ook een aanwijzing in die richting.
Cornwerd wordt reeds genoemd in een schenkingslijst aan het Duitse klooster Fulda uit de tweede helft van de 8ste eeuw.
Het toen dicht bevolkte Westergo is reeds voor het einde van de 10e eeuw bedijkt.
De oudste delen van de huidige kerk (opnieuw bemetseld) dateren uit de 12de eeuw. Op de plaats van deze stenen kerk heeft daarvoor vermoedelijk nog een houten kerk gestaan.
Uit stukken blijkt dat Cornwerd in de 16e eeuw bestond uit vier ‘plaatsen’ plus de – forse – pastorieplaats. Tegenwoordig zien we een – weggegraven? – lager gelegen, onbebouwd ‘centrum’ met daaromheen een paar boerderijen en aan de zuidkant de kerk, die op ruim 2m hoogte staat. In feite ligt het dorpje aan een doorgaande weg.

Vondsten

Net ten zuiden van Cornwerd, in het buurtschap Sotterum, is een bronzen paardje uit de 1 eeuw nC gevonden.