Minsen

locatie op de kaart                                                                                   klik op foto voor vergroting

Van de (verlande) Harlebucht tot de Innenjade ligt een rij warfte die in de vroege geschiedenis al bewoond en gebruikt werden. Minsen-Förrien is er daar één van.
De nederzetting moet al in 500 nC als vlaknederzetting bestaan hebben. Die is in de vroege Middeleeuwen opgehoogd tot de huidige warft., toen gelegen aan open zee. Vanaf de 12e eeuw werd de plaats beschermd door Norderalten-dijk.

De oude dorpskern ligt op een ronde warft van plm 220m doorsnee en 6m hoogte. De huizen hierop zijn in een ringvorm gegroepeerd. In het midden ligt daar nog een kunstmatige verhoging op van een 60 m doorsnee en 2m hoogte. Dit is de kerkwarft met kerk en kerkhof – waar nu grotendeels een keermuur omheen staat. Hier, op 8 m hoogte, zochten bewoners, ook uit de dorpen in de omgeving, bescherming bij dijkdoorbraken en in oorlogstijd.