Midlum d

locatie op de kaart                                                                             klik op foto voor vergroting

Al lang voor het begin van de jaartelling is het dorp aan de Eems gesticht. Begin deze eeuw werden in de Burgstede honderden scherven van keramiek uit de romeinse keizertijd gevonden. Alle vondsten bij elkaar maken vrij dichte en permanente bewoning aannemelijk in dit gebied van voor het begin van de keizertijd tot heden.
Ook richting Jemgum werden scherven uit de vroege keizertijd gevonden, evenals terra sigillata, houtskool en verbande beenderen. Op een paar plekken ook scherven die duiden op de voor-romeinse ijzertijd.
De plaats werd al in de 10e eeuw vermeld. De kerk is van eind 12e of midden 13e eeuw.

De warft is rond het begin van de jaartelling opgeworpen op de oeverwal van de Ems. Het huidige buitendijks gebied is nadien ontstaan, o.a. door het ‘vastgroeien’ van een eilandje in de rivier. Er is een radiaire structuur te zien met kerk, kerkhof en klokketoren in het centrum.Er liggen ook een paar kerkpaden en om het geheel ligt grotendeels een rondweg. Aan de oostkant ligt een waterwegontsluiting.