Middoge

locatie op de kaart                                                                                               klik op  foto voor vergroting

Na de 2e Marcellusvloed (1362) had de Noordzee vanuit het noorden een bijna 10 km diepe toegang tot het binnenland. Daarna is men gaan indijken en bepolderen. In dat watergebied lag toen het gebied van het huidige Middoge als een eiland. Na een nieuwe bedijking heeft men daar op (een restant van) een vorige bedijking als warft aan het eind van de 15e eeuw de kerk gebouwd.

De warft ligt nogal geïsoleerd en is niet erg groot, ongeveer 50x40m. Aan de westkant heeft hij een verloop. Mogelijk duidt dit op oude stormvloedschade aan de dijk.