Leerhafe

locatie op de kaart                                                                                        klik op foto voor vegroting

Het gebied kent een oude bewoningsgeschiedenis: In de buurt van het plaatsje liggen grafheuvels die talrijke vondsten uit de late steentijd en de bronstijd opleverden.
Het (dorps-)gebied ligt op een geestrug. De huidige kerkwarft ligt daarop en is 3m hoog, 75m lang en 50m breed. Hij is steil en aan de noordkant is een keermuur gebouwd. Oost van de kerk-warft, aan de voet van de dorpswarft, staat nog forse agrarische bebouwing
De huidige kerk wordt gedateerd van 1250 tot in de 15e eeuw. Hij had 4 voorgangers: 3 van hout (de oudste van rond het jaar 1000) en 1 van steen, opgetrokken uit granietblokken. Bij elke nieuwbouw werd de warft (verder) verhoogd.